Szczęśliwe życie z wysoką samooceną (2/2)

By | 2016-10-15T18:46:41+00:00 31.10.2009|Categories: duchowość, poczucie własnej wartości, rozwój osobisty|

Edyta, w komentarzu do naszego wpisu o poczuciu własnej wartości, pisze: „Być może ten brak prób [zmiany] wynikał z tego, że nie zdawałam sobie sprawy, że mogę się zmienić. Wydawało mi się że taka już jestem i muszę z tym żyć. Być może są jeszcze inne przyczyny, których teraz nie dostrzegam ale to nieistotne. Ważne jest [...]

Szczęśliwe życie z wysoką samooceną (1/2)

By | 2011-08-27T12:23:49+00:00 31.10.2009|Categories: duchowość, poczucie własnej wartości, rozwój osobisty|

Czy warto podejmować działania przynoszące zmianę? Warto, ponieważ za tymi działaniami kryje się NADZIEJA na lepszą jakość życia. Pisałem już o tym, że dążenie do wysokiej samooceny jest istotnym motywem działania człowieka. Carl Rogers, prekursor psychologii humanistycznej, mówił o stałej potrzebie samorealizacji, którą rozumiał jako dążenie człowieka do rozwoju potencjału, talentów, do stawania się jednością [...]

Samoakceptacja jako składnik poczucia własnej wartości

By | 2016-10-15T18:46:42+00:00 22.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|Tags: |

Samoakceptacja wskazywana jest jako jeden z najważniejszych elementów poczucia własnej wartości! SAMOAKCEPTACJA (Ryff i Singer): „Nie jest to narcystyczna miłość własna, ani powierzchowne przekonanie o swojej wartości, ale głęboki szacunek dla samego siebie oparty o świadomość własnych pozytywnych i negatywnych cech.”

Wymiary samooceny

By | 2016-10-15T18:46:43+00:00 21.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|

Samoocena (poczucie własnej wartości), może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach. Dzisiaj krótko przedstawię najpopularniejsze. Rozpocznę od podstawowego podziału na samoocenę ogólną i szczegółową. Samoocena globalna i szczegółowa. Samoocenę można rozpatrywać jako globalną (ogólną) – opierającą się na ogólnych sądach na swój temat. A także szczegółową - w zależności od kontekstu, kategorii, cechy, którym może być [...]

Samoocena jako istotny motyw działania człowieka

By | 2011-08-27T12:23:46+00:00 16.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|

Samoocena jest tematem złożonym. A przy tym niezmiernie ważnym, co staraliśmy się przedstawić w poprzednich artykułach. Nie może więc zabraknąć małej dyskusji o zasięgu jej oddziaływania. Ogólnie przyjmuje się: „Samoocena jest uznawana za jeden z najważniejszych regulatorów zachowania, a dążenie do jej podwyższania – za jeden podstawowych motywów kierujących działaniami człowieka.” (Kinga Lachowicz-Tabaczek i Justyna [...]