Gdy dziecko żyje wśród ciągłej krytyki,
Uczy się potępiać

Gdy dziecko żyje w atmosferze surowości,
Staje się agresywne

Gdy dziecko jest stale wyśmiewane,
Staje się nieśmiałe

Gdy dziecko jest stale zawstydzane,
Ma nieustanne poczucie winy

Gdy dziecko przebywa w atmosferze tolerancji,
Uczy się wytrwałości i cierpliwości

Gdy dziecko doznaje zachęty,
Uczy się cenić swoją godność

Gdy dziecko spotyka się z uczciwością,
Uczy się sprawiedliwości

Gdy dziecko czuje się bezpiecznie,
Uczy się darzyć zaufaniem

Gdy dziecko spotyka się z aprobatą,
Uczy się znajdowania miłości w świecie.

Dorothy Nolte