Na portalu Dziennik.pl znajduje się wywiad ze szwedzkim psychologiem Aleksandrem Perskim. Zajmuje się on stresem i wypaleniem zawodowym. Napisał znaną książkę, która w Polsce nosi tytuł "Poradnik na czas przełomu. O stresie, wypaleniu i drogach powrotu do równowagi."

Według Perskiego stres "to rezultat tego, jak żyjemy, pracujemy, myślimy. Jeżeli chcemy uwolnić się od stresu, musimy zmienić nasz styl życia i bycia." Zwraca uwagę, że już dawni mędrcy dzielili życie na trzy części: życie aktywne, sen i kontemplację.
Obecnie życie osób zdominowane jest przez pierwszy element – życie aktywne: ciągły pośpiech w domu, w pracy, chodząc, jeżdżąc, wykonywanie kilku działań jednocześnie, aby zdążyć, dogonić, nadrobić… Brak i nieumiejętność odpoczynku oraz zaburzenia snu stają się wręcz chronicznym stanem.

Perski postuluje powrót do zrównoważonego życia, m.in. poprzez dbanie o zdrowy sen, przeznaczenie choć trochę czasu na kontemplację. Kontemplacja to Twoja szansa na bycie ze sobą, na wyciszenie, refleksję, odpoczynek, rozwój duchowy.
W swojej książce wymienia także inne elementy pomagające utrzymać równowagę życiową: poczucie kontroli własnej (aby radzić sobie w różnych sytuacjach, ze zmianami wokół) – tutaj jest planowanie, podejmowanie decyzji, dokształcanie się. Dalej wymienia wsparcie społeczne (oparcie w rodzinie, w przyjaciołach, współpracownikach), miłość i poczucie wspólnoty, sens życia i jego spójność.

Tomasz Kurzydłowski

> wywiad z Aleksandrem Perskim: Porządny urlop powinien trwać miesiąc