Kryzys małżeński

Kontynuujemy ważny temat kryzysu związkowego / małżeńskiego. Oprócz naszych opinii o kryzysie, prezentujemy także wiedzę i spojrzenie różnych autorów, dzięki czemu osiągniesz szerszą perspektywę i  znajomość tego zagadnienia.

Kryzys małżeński

Z książki „Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej” cytujemy fragmenty rozdziału autorstwa E. Leśniak i A. Dobrzańskiej-Mesterhazy pt.„Kryzysy małżeńskie: diagnoza i interwencja kryzysowa”. Pogrubioną czcionką zaznaczyłem interesujące stwierdzenia.

„(…) Zgodnie z ogólną teorią kryzysu, kryzys w małżeństwie definiuje się jako zakłócenie stabilności układu w wyniku działania czynnika zewnętrznego bądź wewnątrzrodzinnego. Dotychczasowe strategie radzenia sobie małżeństwa stają się niewystarczające, potrzebne są zmiany i nowe rozwiązania (L. Rapoport, 1970). Czas trwania kryzysu jest ograniczony (6-8 tygodni). Widoczne są zmiany w zachowaniu, działania pojedynczej osoby lub pary są mniej efektywne niż zwykle. Duża część aktywności poświęcana jest na rozładowanie napięć i przypadkowe, najczęściej nieudane próby rozwiązania problemów. Łatwo może dojść do rozpadu małżeństwa.

Para uruchamia rezerwy i zasoby tkwiące w ich związku. Jeśli mimo to kryzys nie zostanie przezwyciężony, utrwalają się nieadaptacyjne zasady i sposoby funkcjonowania. Kryzys przechodzi w stan chroniczny; ewentualnie dochodzi do dekompensacji, przejawiającej się próbą samobójczą, porzuceniem, rozwodem. (…)

Kryzys zostawia na długo ślad w psychice człowieka. Jego skutki trwają kilka miesięcy, nawet kilka lat, dając większą podatność na doświadczanie kolejnych kryzysów.”

 

Pamiętajmy, że problemy zawsze będą się pojawiały, ale jesteśmy w stanie pokonać je i wyciągnąć z nich wnioski dla siebie!
(Zobacz też nasz artykuł: Czego uczy nas kryzys osobisty i związkowy?)

 

Kryzys małżeński

Nie korygując swoich myśli i zachowania, sprawimy, że związek może gasnąć latami a cierpień dostarczać każdego dnia…; foto: WavebreakMediaMicro

 

Kryzys w związku – czyli czas na zmiany!

Słowo „kryzys” (gr. krisis) oznacza moment rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przełomu. Jest zatem znaczącą chwilą w życiu pary. I nie można go ominąć, czy przeczekać. Należy się nim zająć, ponieważ jest informacją, że Nadszedł Czas ZMIAN.

Para / małżeństwo, która dalej chce być razem, powinna wprowadzać korekty w postępowaniu wobec siebie, starając się rozwiązywać problemy trapiące związek prawdopodobnie od dłuższego czasu. Teraz jest to czas ich ujawnienia i przepracowania. Wcześniej pojawiały się sygnały ostrzegawcze mówiące o kłopotach w związku, ale niestety albo nie docenialiśmy powagi problemu, albo nie potrafiliśmy porozumieć się w kwestiach spornych.

Kryzys w związku jest też lekcją życia dla każdego z partnerów. Często zmiany wymaga nasze osobiste postrzeganie siebie, swojego miejsca w związku miłosnym. Przeglądu wymagają nasze nawyki, wzorce postępowania w relacjach miłosnych, pochodzące z okresu dzieciństwa, dojrzewania, pierwszych związków. Niewątpliwie, stare, szkodliwe nawyki muszą odejść, aby powstały nowe i wzmacniające. Bo dalej tkwiąc w relacji, nie korygując swoich myśli i zachowania, sprawimy, że taki związek może gasnąć latami a cierpień dostarczać każdego dnia…

Zapytałem się 57- letniej kobiety dlaczego była z mężem, skoro była nieszczęśliwa i tkwiła w toksycznym związku?
Odpowiedziała, że czekała przez 30 lat małżeństwa aż sytuacja sama się rozwiąże…

 

I Ching o kryzysie

I Ching, inaczej Księga Przemian, to księga filozoficzna, wykorzystywana także w celu wróżenia. Bardzo lubię jej symboliczne opisy, jak i głębokie komentarze tłumacza Richarda Wilhelma. Zobacz jak pięknie opisane jest podejście do sytuacji problemowych:

„Przeszkoda, trwająca tylko jakiś czas, ma wartość w procesie samorozwoju.
Po to właśnie los nas doświadcza.”

„Trudności i przeszkody powodują, że człowiek odwraca swą uwagę od świata zewnętrznego i kieruje ją ku sobie. Lecz gdy człowiek pospolity szuka winy u innych i skarży się na swój los, szlachetny szuka błędów w sobie samym. Dzięki wniknięciu w siebie, zewnętrzna przeszkoda staje się dla niego pobudką do wewnętrznego wzbogacenia i rozwoju.”
(Księga Przemian, h.39 – komentarz R.Wilhelm)

 

Pochwała kryzysu

Książka Tommy Hellsten „Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików” zaczyna się następującym mottem:

„Każde prawdziwe wzrastanie,
czy to intelektualne, czy duchowe
rodzi się z zagubienia, z utraty kierunku,
z poczucia bezsilności, z dotknięcia własnego zła lub choroby.”

Dziękuję Ci, książeczko, że wpadłaś w moje ręce we właściwym momencie :) Tak abym mogła wpleść ten piękny cytat w opowieści o kryzysach i o darach, jakie ze sobą niosą!

Kryzys skłania nas do poszukiwań. Do zmian. Do pracy nad tymi dziedzinami życia, które od dawna przestały przynosić nam satysfakcję.

Kryzys jest szansą na zaczęcie życia od nowa – na życie pełniejsze i szczęśliwsze, bardziej świadome.

Kryzys w związkach – jest szansą na wypracowanie nowej jakości relacji, takiego poziomu bliskości i porozumienia, o jakim wcześniej tylko marzyliśmy, a nie mieliśmy odwagi, wiedzy, bądź motywacji, by starać się to osiągnąć.

Same korzyści! Właśnie postanowiłam, że nadam podtytuł „Pochwała kryzysu” – skojarzyło mi się z „Pochwałą głupoty” Erazma z Rotterdamu. Ale to, co napisałam, wcale nie jest satyrą! :)

 

Joanna Stelmach & Tomasz Kurzydłowski

 

About the Author:

Psycholog i coach. Od nastolatka interesuje się metodami doskonalenia umysłu, samorozwojem i duchowością. Żyje z pasją robiąc to, co lubi - prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, ćwiczy jogę i wędruje po górach. W szczęśliwym małżeństwie z Joanną Stelmach :)

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.