Kontynuuję wątek rozpoczęty w artykule „Charakterystyka związków opartych na miłości warunkowej„. Dziś przedstawię cechy związków opartych na miłości bezwarunkowej, które wymieniają w książce „Miłość. Jak tworzyć pozytywne związki.” Gerald Jampolski i Diane Cirincione.

Jak piszą autorzy, miłość bezwarunkowa jest często źle rozumiana – jako zgoda na absolutnie każde zachowanie drugiej osoby. Tłumaczą, że taka miłość nie oznacza jednak tolerowania szaleństw czy szkodliwych zachowań, godzenie się na czyjeś zachowanie jakiekolwiek by ono nie było. Oznacza natomiast gotowość widzenia duchowej natury człowieka – wybieramy taki punkt widzenia, dzięki któremu poza ciałem i osobowością drugiej osoby widzimy także jej duchową, doskonałą istotę. Z tego też powodu związki takie nazywają „świętymi” lub „uświęconymi”.

W związkach opartych na miłości bezwarunkowej nie ma kontrolowania, manipulowania, podporządkowania, wykorzystywania, posiadania innego człowieka.
Nie ma egoizmu, zazdrości, rywalizacji, ciągłej krytyki i obwiniania, ataku i obrony.
Nie ma koncentracji na różnicach, wzmacniania poczucia zagrożenia, odrębności i izolacji.


W zamian za to, jest:

 1. Tworzenie związków opartych na przekonaniu, że miłość jest stanem naturalnym (istotą każdego człowieka) i nigdy jej nie zabraknie.
 2. Dostrzeganie miłości w sobie samym, w sobie nawzajem i w innych ludziach
 3. Nie odmawianie miłości nikomu – płynie ona swobodnie nie tylko w stronę partnera, ale także do innych ludzi, do planety, wszechświata, całego życia
 4. Miłość do drugiego tak wielka jak do siebie – jesteśmy tak samo zainteresowani dobrostanem swoim jak i partnera
 5. Całkowita akceptacja, bez powziętych z góry założeń, oczekiwań lub żądań, pozbawiona pragnienia dostania czegoś od drugiej osoby
 6. Dawanie sobie wolności
 7. Równość
 8. Pełne, wzajemne wsparcie dla rozwoju, indywidualności i niezależności
 9. Zaufanie
 10. Przebaczenie
 11. Koncentracja na tym, i poszukiwanie tego, co wspólne
 12. Łączenie się z innymi, jako jedyny cel wszystkich związków
 13. Poczucie jedności
 14. Uznanie duchowości wszystkich ludzi

Jak Ci się to podoba?
Czy to zachęcająca dla Ciebie wizja miłości?
Czy wierzysz, że jej wprowadzenie w życie jest możliwe?
Czy chcesz pracować nad sobą, tak, aby stała się Twoją rzeczywistością?


Serdecznie pozdrawiam!
Joanna Stelmach