Przemoc w związku jest przestępstwem

Przemoc w rodzinie nie musi pojawiać się tylko w związkach sformalizowanych. Tak samo odpowiada się karnie za znęcanie się nad żoną jak i nad konkubiną, nad swoimi jak i nad obcymi dziećmi.

Przemocy fizycznej i psychicznego znęcania się nad członkami rodziny dotyczy art. 207 kodeksu karnego:

§1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2 Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§3 Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.Przestępstwo znęcania się obejmuje wypadki wielokrotnego działania i jest ścigane z urzędu, co oznacza, że należy złożyć zawiadomienie, by policja lub prokurator rozpoczęli postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Zawiadomienia nie musi składać sama zainteresowana, ale każdy, kto wie o popełnionym przestępstwie (np. członek rodziny, sąsiad).

Jeśli zostałaś pobita tylko raz, nie masz dowodów na powtarzalność agresywnych zachowań partnera, lub doznałaś innych form przemocy, sprawca powinien być ścigany z innych artykułów, np.
– jeśli dopuszcza się zgwałcenia (art. 197 lub 198 k.k. w zależności od charakteru czynu – ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonej)
– jeśli grozi popełnieniem przestępstwa a więc np. pobiciem, zniszczeniem mienia (art. 190 k.k.)
– jeśli zmusza do określonego zachowania (art. 191 k.k.)
– jeśli powoduje jednorazowe uszkodzenia ciała (w zależności od ich charakteru art. 156 lub 157 k.k.)
– jeśli narusza nietykalność cielesną (art. 217 k.k.)

By | 2015-12-22T09:49:43+00:00 18.03.2010|Categories: toksyczny związek|0 komentarzy

About the Author:

Psycholog i coach. Od nastolatka interesuje się metodami doskonalenia umysłu, samorozwojem i duchowością. Żyje z pasją robiąc to, co lubi - prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, ćwiczy jogę i wędruje po górach. W szczęśliwym małżeństwie z Joanną Stelmach :)

Dodaj komentarz

avatar