…szukając śladów lata zastygającego w suchych liściach jesieni..
szukając mocy słońca w nieśmiałych, chłodnych, przebłyskach…
szukając…wiary w narodzenie nieśmiertelności istnienia..
szukając porozumienia, zamykającego drogę nienawiści…
szukając siebie, w kawałkach rozbitego lustra…
szukając Ciebie…

odnalazłam drogę ku światłu życia…
odnalazłam schowane na dnie szafy papierowe skrzydła…
odnalazłam zwinięty w pąk kwiat mojej niewinności…
odnalazłam stos zapisanych Marzeniami Kartek…
odnalazłam drogę do Nowych Indii…

…odnalazłam Ciebie…
jestem dotykiem świadomej Kobiecości…
jestem wiarą w wyjątkowość zasłużonego szczęścia…
jestem niezapisanymi stronami innego już życia…
jestem Miłością…
jestem w pełni doskonałą cząstką Boga…
jestem …Tobą…

Malvi