Równonoc (ekwinokcjum) to astronomiczne zrównanie dnia z nocą – chwila, w której Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim. Te przecięcia, na naszej północnej półkuli, nazywane są równonocą wiosenną (to dzisiaj!) i jesienną (22/23 września). Równonoc wiosenna jest momentem „wejścia” Słońca w 0° znaku Barana i rozpoczyna astronomiczną wiosnę na półkuli północnej. Zwykle ma to miejsce 20 lub 21 marca. W dniu tym dzień i noc mają taką samą długość a z każdym kolejnym dniem Światła zaczyna przybywać, aż do przesilenia letniego 20/21 czerwca.

równowaga i równonoc

Akceptujmy wszystko, co pojawia się w życiu. Tylko w ten sposób można zachować wewnętrzną równowagę; © CLUC – Fotolia.com

Równonoc może stać się magicznym momentem… 

W tradycji ludowej mamy obyczaj topienia Marzanny – w ten sposób żegnamy zimę i zapraszamy wiosnę.

Możemy także wejść głębiej w siebie i poprzez kontemplację, medytację spróbować osiągnąć stan wewnętrznej równowagi. Poczuć harmonię yin i yang, sfer niebiańskich i ziemskich, poczuć jedność mikro i makrokosmosu, w myśl zasady hermetyzmu:

„To co się znajduje na dole, jest analogiczne do tego, co się znajduje na górze.
I to, co na górze, jest analogiczne do tego, co się znajduje na dole,
aby spełnić cuda rzeczy jedynej”

(Stranden „Hermetyzm”).

 

Jak utrzymać wewnętrzną równowagę na co dzień uczy Swami Shuddhananda Giri („Duchowość w życiu. Wykłady”):

„Akceptujmy wszystko, co pojawia się w życiu. Tylko w ten sposób można zachować wewnętrzną równowagę. Żadna sytuacja życiowa nie jest  trwała. Wszystko przychodzi i odchodzi. Szczęście czy nieszczęście pojawia się i znika. Jednak zarówno jedno jak i drugie dotyczy umysłu, a nie ciebie. Jesteś duszą, dzieckiem Boga. Nieszczęście nie jest w stanie cię dosięgnąć. Z powodu nieświadomości Boga ograniczasz swoje życie do ciała i umysłu. To błędne przywiązanie do umysłu jest przyczyną odczuwania szczęścia i nieszczęścia. W rzeczywistości jednak jesteś ponad tymi odczuciami. Żyjesz w szczęśliwości, która jest ponad stanem szczęścia i nieszczęścia. Powinieneś zaakceptować wszelkie okoliczności pojawiające się w życiu jako to, co właściwe.

Należy zachować równowagę. Nie załamuj się w trudnych sytuacjach. Bądź cierpliwy. Trudności przemijają. Kończy się zima i nadchodzi lato. Lato przemija i ponownie nadciąga zima. Nie możesz tego zmienić. Takie jest prawo natury. Tak samo szczęście przychodzi i odchodzi. Podobnie nieszczęście. Bądź wobec tego obojętny, bądź świadomy własnej duszy, która jest twoją prawdziwą tożsamością.”

„Szczęście pochodzące z ducha nigdy nie podlega przemianom czasu i miejsca.
Szczęście to jest wieczną szczęśliwościąananda.
(…) jest nieskończone i wieczne.”