Aby osiągnąć szczęście i zadowolenie w dziedzinie miłości, dobrze jest sięgnąć pamięcią w przeszłość i przyjrzeć się swojej historii. Relacje między Twoją matką a ojcem stanowią rdzeń rodziny, w której się wychowałaś. Ważne też są relacje między nimi a Tobą. Są stale obecne, choć często ukryte pod postacią nieuświadamianych i automatycznych wzorców działań. Te wzorce ujawniają się pod postacią nawykowych zachowań, pragnień, emocji. Niestety, działając pod ich wpływem przeważnie nie osiągamy tego, co było świadomym naszym celem.

Zastanów się, jak wyglądała relacja między rodzicami, a jaka była między Tobą a nimi.

Możesz po prostu usiąść nad pamiętnikiem, zdjęciami i pomyśleć o tym.
Możesz także wykonać choćby taki proste zadanie:

Ćwiczenie samopoznania – „Powrót do źródeł”
Znajdź czas dla siebie samej. Tylko Ty. Wyłączony telefon, nigdzie się nie spieszysz. Jesteś spokojna i rozluźniona. Siedzisz z wyprostowanym kręgosłupem. Oddychasz głęboko i spokojnie. Jesteś zrelaksowana.

Kiedy już wyciszysz umysł i ciało, przywołaj wspomnienia z dzieciństwa. O relacji miedzy rodzicami, o tym jak dbali o Ciebie. Niech pojawiają się swobodnie. Przechodź między nimi. Sięgnij też pamięcią do najwcześniejszych momentów tego okresu. Przyglądaj się temu wszystkiemu bez osądzania. Po prostu obserwuj. Obserwuj pojawiające się obrazy, swoje myśli, emocje, oddech, sygnały z ciała (może odkryjesz, że pod wpływem wspomnienia napinasz mięśnie, oddech staje się płytszy, itd.).
Poświęć na to tyle czasu ile chcesz.

Po wyjściu z relaksu zapisz to co widziałaś, odczułaś. Następnie zastanów się nad przebytą drogą, nad własnymi czynami. W dalszym ciągu bez osądzania. Po prostu tak było.

Ważne jest teraz i stan świadomości w tym momencie. Jeśli uznasz, że jest taka potrzeba, to przebacz sobie, przebacz wszystkim, którym uważasz, że możesz wybaczyć.

Potem wyjdź na spacer wśród Przyrody.

Tomasz

„Dzieciństwo jest podstawą, na której opiera się cała struktura życia.
Ziarno zasiane w młodych latach kiełkuje i rozrasta się w drzewo naszej egzystencji.”
Swami Rama