Asertywność to odwaga bycia sobą. To umiejętność pełnego wyrażenia siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Człowiek asertywny otwarcie, szczerze i odważnie mówi o tym, co myśli, co czuje. Mówi o swoich potrzebach. Potrafi prosić, odmawiać, radzić sobie z krytyką, obdarzać komplementami i je przyjmować.

Asertywność to rodzaj zachowań społecznych, który znajduje się pomiędzy agresywnością a uległością. Człowiek asertywny nie jest ani nieśmiały, niepewny siebie, ani nie jest wojowniczo nastawiony wobec ludzi.

Osoba asertywna jest bardzo naturalna, pewna siebie, swobodna. Jest też bardzo uczciwa. Ma świadomość swoich praw i jest gotowa do ich stanowczej obrony. Jednocześnie nie narusza praw innych ludzi. Postawa ta wyraża szacunek zarówno wobec siebie jak i innych.

Osoba asertywna przyznaje sobie i innym prawo do pełni istnienia, do realizacji siebie, do życia w zgodzie ze sobą.

Osoba asertywna jest gotowa do współpracy, otwarta na negocjacje, a nawet na ustępstwa. Jednak stara się nie robić tego kosztem swoich praw, godności, wartości jakie są dla niej ważne. Nie poświęca siebie, swojego ja.

Asertywność nie jest nam wrodzona, nie jest cechą osobowości, z którą się rodzimy bądź nie. Asertywność jest umiejętnością, której można się nauczyć!

Joanna Stelmach