W Anglii, przebadano dzieci w wielu 10 lat a potem ponownie, kiedy już były osobami dorosłymi i miały 30 lat. Te badania wykazały, że Ci, którzy jako dzieci cechowali się:

1) niską samooceną (ale to nie były skrajnie niskie wyniki),

2) nie czuli sprawowania kontroli nad swoim życiem

3) i często martwili się,

mieli jako dorośli tendencję do otyłości.
Efekt ten występował szczególnie u kobiet.  

Ładna otyła kobieta

Emocje w dzieciństwie, waga rodziców, dieta, ćwiczenia wpływają na otyłość w życiu dorosłym

Inna grupa naukowców zwróciła uwagę, że to nie chodzi tylko o stany emocjonalne. One nie są przyczyną otyłości. Są także inne czynniki ściśle powiązane z otyłością i dlatego:

1) Raczej te stany emocjonalne w dzieciństwie ODGRYWAJĄ JAKĄŚ ROLĘ,
2) razem z wagą rodziców,
3) dietą,
4) ćwiczeniami.

Te elementy RAZEM mogą wpływać na otyłość w dorosłym życiu.

 

Ogólny wniosek z badań jest taki, że wczesna interwencja  – w dzieciństwie – może być kluczem do zwalczania otyłości dorosłych.
 

Dbajmy zatem o nasze dzieci nie tylko zapewniając im byt,
ale także bezpieczeństwo emocjonalne.

 

Uczmy je zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

 

 

 

Artykuł na podstawie:
Low self-esteem leads to obesity (1999). Strona internetowa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8248768.stm

 

PS. Aby móc to przekazywać młodemu pokoleniu, trzeba stać się dla nich wzorem do naśladowania. Pielęgnować pozytywne stany emocjonalne i prozdrowotną aktywność w swoim własnym życiu. Pomożemy Ci w tym na warsztacie:

Pokonaj kompleksy – Poczuj się Dobrze w Swoim Ciele!