Asertywności można się nauczyć na wiele różnych sposobów.

Jednymi z najważniejszych jest:
– poszerzanie ŚWIADOMOŚCI SWOICH PRAW OSOBISTYCH, takich jak: prawo do istnienia, prawo do realizacji własnych dążeń, prawo do wyrażania własnych uczuć i poglądów, prawo do bycia sobą.

– budowanie POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI, czyli przekształcanie negatywnych myśli o sobie na takie, które tworzą pozytywny obraz samego siebie.

PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE POZYTYWNYCH KOMUNIKATÓW innym ludziom.

– ćwiczenie TECHNIK KOMUNIKACYJNYCH, takich jak asertywne przyjmowanie krytyki, odmawianie czy proszenie.

Tych, a także innych metod rozwijania asertywności, można się nauczyć na treningu asertywności. Serdecznie zapraszam!

Joanna Stelmach