Związek miłosny to bardzo ważna i powszechna sfera życia a przy tym każdy związek jest inny, niepowtarzalny. Przyjemnie jest obserwować tę wyjątkowość z jaką para tworzy własny język relacji –  wypracowuje sposoby komunikowania się, zabawy, rozwiązuje konflikty. Chciałbym, aby każdy człowiek mógł wzrastać w zdrowym związku, aby kochał i czuł się kochany. To są piękne ideały, ale nie służą tylko do tego, aby sobie o nich pomarzyć. Uważam, że ideały są po to, aby dążyć ku ich realizacji. Przynajmniej zbliżać się. Naprawdę warto, czego dowodem są liczne pary żyjące ze sobą długo, w miłości, szczęściu, wzajemnym zaufaniu.

Joanna i Tomasz w 2007 roku

To my :) Joanna i Tomasz w 2007 roku

Jednakże, aby zbliżać się do ideału pięknej miłości, związek wymaga nieustannej pielęgnacji, czyli troski o jego rozwój. Partnerzy powinni dbać o siebie nawzajem, wzmacniać się, “patrzeć w jednym kierunku” (mieć wspólny światopogląd) jednocześnie nie zapominając o własnym rozwoju. Kiedy przyjdą dni kryzysu, a w każdym związku takie okresy następują, warto właśnie wtedy intensywniej, wspólnie popracować nad relacją, zadbać o dobrą atmosferę. Każdy konflikt, każda trudność jest okazją do doświadczenia i nauczenia się czegoś nowego o tym wyjątkowym połączeniu jakim jest miłość dwojga ludzi. Psycholog Janet G. Woititz pisze o związkach:

“Rzeczywistość leży gdzieś pomiędzy obietnicami wiecznej szczęśliwości a założeniem, że życie będzie koszmarem.”

Więc kiedy będziesz już w związku, to przyglądaj się sobie i zwracaj szczególną uwagę na to, w jaki sposób pielęgnujesz cechy dobrego partnerstwa: uczucie, kompromis, tolerancja, komunikacja, podobny światopogląd, zainteresowania, wspólne spędzanie czasu. Jak realizujesz ideały takie jak szacunek, zaufanie, zrozumienie, współpraca, lojalność, prawda. Jaka jest Twoja odpowiedzialność za związek, który tworzysz, za Miłość, która łączy Ciebie i partnera.

Doświadczając Miłości pamiętaj, że miłość prawdziwa udziela wsparcia, dodaje odwagi, przynosi komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Fałszywa zaś chce mieć kogoś na własność, manipuluje, obwinia, pomniejsza wartości drugiej osoby, poniża itd. To jest bardzo jasne kryterium.

“Musisz wiedzieć, czym jest zdrowy związek. Musisz nauczyć się go budować. Musisz odrzucić szkodliwe nawyki. Nie unikniesz walki. Nie unikniesz błędów. Nie unikniesz zniechęcenia. Podobnie nieuniknione są: wspólnota, miłość, dowartościowanie, radość, pożądanie, przyjaźń, zrozumienie, współdziałanie, zaufanie, rozwój, bezpieczeństwo i spokój. Wyzwania czekają, a wybór należy do ciebie.
Janet G. Woititz “Lęk przed bliskością”

Życzę Ci Pięknego Życia i Pięknej Miłości ♥
Tomasz Kurzydłowski

PS. Przeczytaj więcej o zdrowym związku według Janet G. Woititz