Zgodnie z naszym programem obejmującym działalność człowieka w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej, uruchamiamy dział poświęcony Wiedzy Duchowej. Znajdą się w nim inspirujące słowa mędrców, mistrzów, nauczycieli, różnych epok i kultur.

Rozpoczynamy od słów nauczyciela Krija Jogi:

“Staraj się szukać Boga w sobie. Gdy odnajdziesz Go w swoim wnętrzu, znajdziesz Jego obecność wszędzie. Dopóki nie znajdziesz Boga w sobie i będziesz szukał Go na zewnątrz, dopóty twoje życie nie będzie spełnione.

Jeśli chcesz być osobą duchową, a nie tylko intelektualistą, nadeszła chwila, byś zaniechał poprzestawania na samej wiedzy. Nie próbuj być duchowy wyłącznie w sposób intelektualny. Bądź praktyczny.
Prowadź proste życie wypełnione miłością. Kochaj wszystkich, by kochać Boga.”

“Tam, gdzie kończy się wiedza, rozpoczyna realizacja”

Swami Shuddhananda Giri „Duchowość w życiu. Wykłady”