Myślenie uzależnione opiera się na lęku.
A lęk wynika z postrzegania u siebie potrzeby czegoś lub kogoś.


Potrzeba wzbudza lęk

Im bardziej wydaje Ci się, że czegoś konkretnego potrzebujesz, aby czuć się dobrze, a przy tym uważasz się, że tylko konkretna osoba może “dać Ci to szczęście”, to tym bardziej zaczynasz się bać, że tego nie zyskasz.
Kiedy jednak udaje Ci się uzyskać to czego oczekiwałeś, to przerażeniem napawa Cię myśl, że możesz utracić to swoje “szczęście”.

Kiedy postrzegasz potrzebę czegoś lub kogoś, to posiadanie tego uznajesz za warunek konieczny, całkowicie niezbędny, aby doświadczyć szczęścia, miłości, poczucia bezpieczeństwa. Wtedy nieuchronnie pojawia się w Tobie lęk – i zaczynasz się zamartwiać – co się z Tobą stanie jeśli ta potrzeba nie zostanie zaspokojona?! A ponieważ lękliwa myśl, jak każda inna, jest twórcza, przywołujesz i utrwalasz stan braku, n i e z a s p o k o j e n i a tej potrzeby we własnym życiu!


Skup się na swoich pragnieniach
Inaczej jest, kiedy koncentrujesz się na swoich pragnieniach, a nie na obawach. Pragnienie to chęć doświadczenia lub posiadania czegoś, stania się tym, kim jesteś w swoich marzeniach. Ta chęć dodaje Ci radosnego zapału, wzbudza twórczą wyobraźnię i pomaga w znalezieniu sposobów oraz podjęcia starań aby osiągnąć to, co jest przedmiotem Twoich marzeń.

Kiedy dodatkowo potrafisz z góry założyć, że cokolwiek wyniknie z Twoich starań – to będzie dobrze, że wszystkie problemy da się rozwiązać i w razie wystąpienia trudności, poradzisz sobie z nimi – stajesz się osobą wolną od lęku, a to sprawia, że z łatwością uzyskujesz to, co było Twoim zamiarem.

Pragnienie czegoś pomaga Ci utrzymywać w umyśle wizję tego, co chcesz zaznać – i w ten sposób przyciągasz to do siebie, doświadczasz tego w obfitości.

Kultywuj wdzięczność
Kiedy w pełni potrafisz zaakceptować i docenić to, co masz oraz wszelkie swoje i cudze starania – cieszysz się tym, dziękujesz, chwalisz – Twoja świadomość skoncentrowana jest na dostrzeganiu dobra. I ten stan umysłu powiela się w Twojej rzeczywistości. Twoja wdzięczność przywołuje jeszcze więcej tego, co tak doceniasz – Twój majątek rozrasta się, a ludzie, ponieważ czują się przy Tobie wspaniale, w jeszcze większym stopniu obdarzają Cię serdecznymi gestami.

Możesz więc cieszyć się i czuć wdzięczność za swój aktualny stan posiadania, uznać, że jego obecny poziom jest doskonały i wystarczający by zaznać szczęścia, a jednocześnie mieć ochotę (pragnienie), aby doznawać wspaniałości życia w jeszcze większym zakresie, w jeszcze większej obfitości.

Podsumowanie – doceniaj, pragnij, akceptuj
Kiedy uda Ci się pragnąć, ale nie przywiązywać się do obiektu swoich pragnień, kiedy potrafisz maksymalnie cieszyć się jego obecnością, wiedząc jednocześnie, że jeśli odejdzie lub przeminie, Twoje szczęście nie dozna uszczerbku (ponieważ jest zależne jedynie od Twojej oceny sytuacji, a Ty potrafisz docenić każde doświadczenie), wtedy uzależnienie i związane z nim cierpienie nie zagrażają Ci:

– w pełni doceniaj i ciesz się tym, co masz i doświadczasz już teraz
– pragnij czegokolwiek chcesz – ale nie potrzebuj tego
– akceptuj wszystko, co do Ciebie przychodzi (i odchodzi)

Joanna