Szczęśliwe życie z pozytywną samooceną

By |2017-09-05T12:03:28+00:0031.10.2009|Categories: motywacja, poczucie własnej wartości, psychologia pozytywna i szczęście, rozwój osobisty|Tags: , , , , , |

Czasami jestem pytany o to, czy podejmując wysiłek cokolwiek się zmieni w nastawieniu do siebie i w poczuciu własnej wartości (samoocenie) danej osoby. Przeważnie odpowiadam, że warto, ponieważ za tymi działaniami kryje się NADZIEJA na lepszą jakość życia.

Samoakceptacja jako składnik poczucia własnej wartości

By |2016-10-15T18:46:42+00:0022.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|Tags: |

Samoakceptacja wskazywana jest jako jeden z najważniejszych elementów poczucia własnej wartości! SAMOAKCEPTACJA (Ryff i Singer): „Nie jest to narcystyczna miłość własna, ani powierzchowne przekonanie o swojej wartości, ale głęboki szacunek dla samego siebie oparty o świadomość własnych pozytywnych i negatywnych cech.”

Wymiary samooceny

By |2016-10-15T18:46:43+00:0021.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|

Samoocena (poczucie własnej wartości), może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach. Dzisiaj krótko przedstawię najpopularniejsze. Rozpocznę od podstawowego podziału na samoocenę ogólną i szczegółową. Samoocena globalna i szczegółowa. Samoocenę można rozpatrywać jako globalną (ogólną) – opierającą się na ogólnych sądach na swój temat. A także szczegółową - w zależności od kontekstu, kategorii, cechy, którym może być [...]

Samoocena jako istotny motyw działania człowieka

By |2011-08-27T12:23:46+00:0016.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|

Samoocena jest tematem złożonym. A przy tym niezmiernie ważnym, co staraliśmy się przedstawić w poprzednich artykułach. Nie może więc zabraknąć małej dyskusji o zasięgu jej oddziaływania. Ogólnie przyjmuje się: „Samoocena jest uznawana za jeden z najważniejszych regulatorów zachowania, a dążenie do jej podwyższania – za jeden podstawowych motywów kierujących działaniami człowieka.” (Kinga Lachowicz-Tabaczek i Justyna [...]

Co to jest poczucie własnej wartości?

By |2016-10-15T18:46:44+00:0015.10.2009|Categories: poczucie własnej wartości|

Jedną z dziedzin zainteresowań i badań psychologicznych, jest obszerny dział związany z JA. W nim znajduje się temat samooceny. Wśród psychologów toczą się dyskusje o roli samooceny i jej wpływu na życie. Niektóre dawniejsze tezy, w świetle nowszych badań, zostały podważone, np. że wysoka samoocena wpływa na sukces zawodowy. A to nie jest tak do [...]