Aby pomóc osobie nazwać uczucia, czasami pokazujemy listę emocji i osoba zaznacza, podczas pracy własnej między sesjami, co czuje a potem na sesji omawiamy te emocje, uprawomocniamy je dając każdej dojść do głosu.

Z listy emocji korzystamy podczas terapii indywidualnej i par. Są takie chwile, gdy ktoś mówi, że „Nie wiem co czuję”, albo, że „Czuję tylko złość”. Wtedy pytamy np. „Do jakiej emocji jest bliżej – do radości, smutku, złości, lęku?”, „Jaka inna emocja znajduje się pod tą złością?”, „Co jeszcze czujesz?”. Bywa, że aby pomóc osobie, która ma blokady, trudności w nazywaniu uczucia, czasami pokazujemy listę emocji, którą wykorzystuje do pracy własnej między sesjami i osoba zaznacza co czuje a potem omawiamy te emocje na sesji, uprawomocniamy je dając każdej dojść do głosu, np. w technice dwóch krzeseł, albo w ustawianiu uczuć – zgodnie z podejściem, że nie warto tłumić emocji, natomiast wyrażanie uczuć jest darem.

Uczymy też odkrywania i rozmawiania o swoich emocjach. Szczególnie jest to ważne w przypadku par, ponieważ dzieląc się uczuciami stajemy się sobie bliżsi, odczuwamy większe poczucie bezpieczeństwa i wzajemne zaufanie, co buduje więź .

Joanna Stelmach i Tomasz Kurzydłowski

Zobacz jakie masz w sobie bogactwo emocji i uczuć

Listę emocji pozytywnych, przyjemnych oraz negatywnych, nieprzyjemnych podajemy za Edmundem J. Bourne’m – autorem książki „Lęk i fobia”

Emocje pozytywne / przyjemne

 • Czułość
 • Rozbawienie
 • Poczucie akceptacji
 • Poczucie śmiałości
 • Spokój
 • Oddanie
 • Poczucie kompetencji
 • Zainteresowanie
 • Poczucie pewności
 • Zadowolenie
 • Zaciekawienie
 • Zachwyt
 • Poczucie atrakcyjności
 • Zapał
 • Podekscytowanie
 • Wielkoduszność
 • Serdeczność
 • Poczucie spełnienia
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Poczucie niezależności
 • Poczucie siły
 • Współczucie
 • Wyrozumiałość
 • Wdzięczność
 • Poczucie szczęścia
 • Nadzieja
 • Radość
 • Miłość
 • Poczucie bycia kochanym
 • Podziw
 • Wierność
 • Namiętność
 • Wesołość
 • Przyjemność
 • Duma
 • Odprężenie
 • Poczucie ulgi

 

Emocje negatywne / nieprzyjemne

 • Obawa
 • Gniew
 • Lęk
 • Niepokój
 • Wstyd
 • Skrępowanie
 • Rozgoryczenie
 • Znudzenie
 • Zmieszanie
 • Pogarda
 • Poczucie porażki
 • Przygnębienie
 • Poczucie zależności
 • Depresja
 • Rozpacz
 • Desperacja
 • Załamanie
 • Rozczarowanie
 • Zniechęcenie
 • Obrzydzenie
 • Nieufność
 • Zakłopotanie
 • Irytacja
 • Strach
 • Melancholia
 • Poczucie nieszczęścia
 • Poczucie niezrozumienia
 • Oburzenie
 • Poczucie przytłoczenia
 • Panika
 • Rozgorączkowanie
 • Frustracja
 • Szał
 • Poczucie winy
 • Nienawiść
 • Bezradność
 • Beznadziejność
 • Przerażenie
 • Wrogość
 • Upokorzenie
 • Poczucie krzywdy
 • Poczucie lekceważenia
 • Zniecierpliwienie
 • Poczucie niekompetencji
 • Niezdecydowanie
 • Poczucie niższości
 • Zahamowanie
 • Niepewność
 • Rozdrażnienie
 • Poczucie izolacji
 • Zazdrość
 • Drażliwość
 • Poczucie znalezienia się w pułapce
 • Zatroskanie
 • Poczucie niedoceniania
 • Poczucie nieatrakcyjności
 • Zażenowanie
 • Poczucie niespełnienia