Demokracja charakteryzuje się między innymi wolnością od dyskryminacji klasowej, wolnością słowa. Jest ustrojem w którym mniejszości kulturalne, religijne, seksualne mają swoje prawa (w różnych krajach w różnym stopniu).

We Francji, od 1999 roku, działają umowy o związkach partnerskich, mające umożliwić osobom podpisującym taki dokument, wspólne opodatkowanie. Jeszcze nie ma możliwości dziedziczenia, ale myślę że jest to kwestia czasu.
Podając za Gazetą Wyborczą, obecnie 90-95 procent takich umów podpisują pary heteroseksualne, choć oczywiście pary homoseksualne także z tej możliwości korzystają.

Umowa ta, tzw. pakt solidarności (Pacs) jest szybką procedurą – jest to deklaracja pisemna, i równie łatwo ją rozwiązać.
Wydawałoby się, że łatwość z jaką można rozwiązać taką umowę, sprawi, że będzie ona częściej rozwiązywana niż w przypadku długoterminowych procedur rozwodowych. Ale nie – w tej chwili procent rozwodów i rozwiązań umów cywilnych jest podobny!

Serdecznie pozdrawiam
Tomek

PS.  Więcej poczytasz w poniższych artykułach Gazety Wyborczej:
We Francji modne półmałżeństwa (2011 r.)
Francja. Milion osób żyje w rejestrowanych związkach partnerskich (2011 r.)
Francuzi lubią żyć w PACS (2010 r.)
Partnerstwo cywilne święci triumfy we Francji (2008 r.)